onsdag, november 12, 2008

Hur fan visste du det?

Är det olagligt att gå mot röd gubbe?

(jag kommer inte att godkänna nån kommentar på detta inlägg förens imorn)

3 kommentarer:

Lisa sa...

Jag tror inte att det är olagligt?

Karin sa...

Det är inte olagligt!

Anonym sa...

FRÅGA:

Är det olagligt att gå mot röd gubbe? Om det är det, blir en bilist mindre straffad om denna kör på en person som går mot rött?
SVAR:
Det är olagligt att gå mot röd gubbe, men det är inte straffbart.

Dock kan man dömas för vårdslöshet i trafik, om man genom att gå mot röd gubbe framkallar en farlig trafiksituation. Man kan också bli skadeståndsansvarig om någon blir skadad.

Bilförarens ansvar utreds separat. Det får i det specifika fallet utredas huruvida föraren varit oaktsam eller ej.

Värt att poängtera är att ansvar för vårdslöshet i trafik ska förbehållas beteenden som kan betecknas som vårdslösa i egentlig mening, främst fall där trafikanten tagit en medveten risk (prop. 1994/95:23 s. 122). Att köra vid grönt ljus medför självklart ingen sådan risk men det får då istället utredas huruvida föraren borde uppmärksammat gångtrafikanten och/eller om han framförde sitt fordon i för hög hastighet.

http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=12616